Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Predrag S. Sazdanović

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Anatomija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 15.12.2023. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 26.08.1966. (57) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1992. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07210 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-9387-8626 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru