Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Ljiljana A. Novković

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Interna medicina  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 19.02.2024. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 21.12.1965. (58) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2002. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, italijanski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07184 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-6499-7992 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru