Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Srđan M. Ninković

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Hirurgija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 10.12.2012. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034 50 50 50 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 06.03.1963. (61) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07182 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-0396-0176 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru