Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Nebojša N. Arsenijević

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Mikrobiologija i imunologija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 20.08.2001. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034 30 68 00 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 08.04.1958. (66) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07111 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-2107-3490 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru