Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Ilijana R. Čutura

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Srpski jezik sa metodikom 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 16.07.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 035/223-805 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 19.10.1972. (51) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1996. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, nemački 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07091 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-6815-1337 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru