Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dragan S. Taranović

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Motorna vozila i motori 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 14.02.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 335-990 l.733 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 24.08.1956. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1991. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07064 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-7940-9412 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru