Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Milan D. Erić

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Proizvodno mašinstvo  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 28.09.2017. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 335-990 l:603 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 25.03.1962. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1990. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07033 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-8691-4863 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru