Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dragana D. Stevanović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • asistent  
 • Uža naučna oblast:
 • Organska hemija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 16.01.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336-223 l:360 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 09.01.1984. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2008. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11495 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3199-0775 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova: