Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Miloš Ž. Petrović

Agronomski fakultet u Čačku


 • Zvanje:
 • istraživač pripravnik  
 • Uža naučna oblast:
 • Veterina 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 01.04.2015. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 03.04.1987. (37) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11185 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-4707-6796 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru