Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Dragan M. Rakić

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Primenjena mehanika  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 09.09.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 300 790  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 28.06.1979. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2005. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11161 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-5152-5788 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru