Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Nevena D. Folić

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Pedijatrija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 2019. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 10.06.1979. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2015. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11062 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-9494-881X (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru