Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Anica M. Petrović

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Farmaceutska tehnologija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 13.09.2022. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 11.10.1992. (31) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2016. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 11048 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3048-4264 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru