Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Boban S. Stojanović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Primenjeno računarstvo i Informacione tehnologije i sistemi 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 24.09.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336 223 l:278  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 08.08.1977. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2003. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10832 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-2901-0061 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru