Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Branko J. Arsić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Primenjeno računarstvo 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 10.02.2021. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336-223 l:307 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 17.08.1984. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2009. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10258 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-6353-5721 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru