Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Ivana D. Radojević

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Mikrobiologija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 12.02.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336-223 l:273 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 20.05.1973. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2003. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 10257 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-1166-6137 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru