Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Verica V. Jevtić

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Neorganska hemija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 12.12.2018. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 336 223 l:352 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 11.05.1976. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07413 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-5695-8152 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru