Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2022. годину

ОДЛУКА о додели стипендија
ОДЛУКА о додели стипендијe из "Фонда Милеве Попиводе"

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2022. годину добили су студенти:

Милица (Андрија) Дуканац, студент IV године основних академских студија Економског факултета, студијски програм Пословна економија и менаџмент, модул Финансије, остварена просечна оцена током студија 10,00

Јана (Милорад) Живковић, студент IV године основних академских студија Факултета инжењерских наука, студијски програм Војноиндустријско инжењерство, остварена просечна оцена током студија 9,86

Јана (Р.) Сретовић, студент IV године основних академских студија Факултета за машинство и грађевинарство, студијски програм Машинско инжењерство, остварена просечна оцена током студија 9,31

Марија (Зоран) Зорић, студент VI године интегрисаних академских студија Факултета медицинских наука, студијски програм  Стоматологија, остварена просечна оцена током студија 9,95

Јелена (Небојша) Попадић, студент IV године основних академских студија Факултета техничких наука, студијски програм Информационе технологије, остварена просечна оцена током студија 9,97

Дуња (Момир) Динић, студент IV године основних академских студија Факултета педагошких наука, студијски програм Учитељ, остварена просечна оцена током студија 9,79

Александра (Славомир) Секулић, студент IV године основних академских студија Правног факултета, студијски програм Право, остварена просечна оцена током студија 9,83

Дејан (Радош) Белић, студент IV године основних академских студија Природно-математичког факултета, студијски програм Информатика, остварена просечна оцена током студија 9,94

Јелена (Дејан) Петковић, студент IV године основних академских студија Педагошког факултета, студијски програм Васпитач, остварена просечна оцена током студија 9,80

Тамара (Синиша) Тубић, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Српски језик и књижевности, остварена просечна оцена током студија 10,00

Андреја (Никола) Богдановић, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Ликовне уметности, модул Сликарство, остварена просечна оцена током студија 9,82

Јелена (Антоније) Антић, студент IV године основних академских студија Факултета за хотелијерство и туризам, студијски програм Хотелијерство и туризам, остварена просечна оцена током студија 9,83

Стипендију из Фонда Милеве Попиводе за 2022. годину добила је студент:

Тамара (Синиша) Тубић, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Српски језик и књижевност, са оствареном просечном оценом током студија 10,00