Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2021. годину

ОДЛУКА
ОДЛУКА о додели стипендијe из "Фонда Милеве Попиводе"

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину добили су студенти:

Игор (Перица) Велисављевић, студент IV године основних академских студија Агрономског факултета, студијски програм Воћарство и виноградарство, са оствареном просечном оценом током студија 9,57

Милица (Предраг) Анђелковић, студент IV године основних академских студија Економског факултета, студијски програм Економија, модул Финансије, са оствареном  просечном оценом током студија 9,96

Младен (Арсеније) Радојевић, студент IV године основних академских студија Факултета инжењерских наука, студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство, са оствареном просечном оцена током студија 9,58

Никола (Ненад) Кузовић, студент IV године основних академских студија Факултета за машинство и грађевинарство, студијски програм Машинско инжењерство, са оствареном просечном оценом током студија 10,00

Џемила (Смаил) Алић, студент VI године интегрисаних академских студија Факултета медицинских наука, студијски програм ИАС Медицине, са оствареном просечном оценом током студија 9,97

Марија (Срђан) Вујовић, студент IV године основних академских студија Факултета техничких наука, студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство, са оствареном просечном оценом током студија 9,74

Сандра (Јордан) Стевановић, студент IV године основних академских студија Факултета педагошких наука, студијски програм Учитељ, са оствареном просечном оценом током студија 9,93

Богдан (Зоран) Живановић, студент IV године основних академских студија Правног факултета, студијски програм Право, са оствареном просечном оценом током студија 9,79

Данко (Радосав) Ђорђевић, студент IV године основних академских студија Природно-математичког факултета, студијски програм Математика, са оствареном просечном оценом током студија 10,00

Марија (Бранко) Брковић, студент IV године основних академских студија Педагошког факултета, студијски програм Учитељ, са оствареном просечном оценом током студија 10,00

Јована (Братислав) Градиштанац, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Немачки језик и књижевност, са оствареном просечном оценом током студија 10,00

Марија (Бошко) Туршијан, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Извођачке уметности, модул Хармоника, са оствареном просечном оценом током студија 10,00

Емилија (Милан) Бракус, студент IV године основних академских студија Факултета за хотелијерство и туризам, студијски програм Хотелијерство и туризам, са оствареном просечном оценом током студија 9,96

Стипендију из Фонда Милеве Попиводе за 2021. годину добила је студент:

Тамара Минић, студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета, студијски програм Српски језик и књижевност, са оствареном просечном оценом током студија 9,69