Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2020. годину

ОДЛУКА

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину добили су студенти:

Анита Тодоровић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа агрономија, на Агрономском факултету у Чачку, са  оствареном просечном оценом током студија 9,93

Лука Стојановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Пословна економија и менаџмент, модул Маркетинг на Економском факултету у Крагујевцу  са  оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Никола Радовановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,90.

Драгана Станојевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Грађевинско инжењерство на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са  оствареном просечном оценом током студија 9,17.

Жељко Ивошевић, студент VI године интегрисаних академских студија, студијски програм ИАС Медицине на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,88.

Михаило Кнежевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултета техничких наука у Чачку, са  оствареном просечном оценом током студија 9,80.

Анђела Миловановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Факултета педагошких наука у Јагодини, са  оствареном просечном оценом током студија 9,69.

Саша Туцаковић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право, на Правном факултету у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,88.

Катарина Постоловић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хемија на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Маријана Мартиновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Педагошком факултету у Ужицу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,71.

Марко Милошевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Српски  језик и књижевност на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,92.

Даница Конатар, студент IV године основних академских студија, студијски програм Извођачке уметности, модул хармоника, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са  оствареном просечном оценом током студија 9, 83.

Тамара Алексић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са  оствареном просечном оценом током студија 10,00.