Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2019. годину

ОДЛУКА

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину добили су студенти:

Тамара Суботић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Прехрамбена технологија, на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,50.

Марина Љубисављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Економија, на Економском факултету у Крагујевцу са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Жаклина Љубисављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Економија, на Економском факултету у Крагујевцу са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Дуња Симовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,77.

Марко Тодоровић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,38.

Емина Ћоровић, студент VI године интегрисаних академских студија Медицине на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,94.

Александар Ћирић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,29.

Тамара Шајкић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 9,37.

Жарко Поповић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право, на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,88.

Александра Милосављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Немања Вучићевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Данијел Обрадовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Педагошком факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,26.

Александра Хасановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Шпански језик и хиспанске књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,82.

Викторија Здравковић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Зидно сликарство, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,72.

Мина Величковић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,92.