Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2018. годину

ОДЛУКА

Александра Корићанац, студент IV године основних академских студија, студијски програм Прехрамбена технологија на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,97.

Јована Симић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Економија на Економском факултету у Крагујевцу,са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Лазар Обрадовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Војноиндустријско инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Горан Кораћ, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство – модул Пројектовање у машиноградњи, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,31.

Марија Миленковић, студент V године интегрисаних академских студија, студијски програм Фармација, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,90.

Марија Мирић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Предузетнички менаџмент, на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,93.

Јована Стевановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ,на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 9,83.

Тамара Младеновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право – општи смер, на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,96.

Даница Продановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,90.

Весна Караклајић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Васпитач, на Педагошком факултету у Ужицу, са  оствареном просечном оценом током студија 9,60.

Александра Стојановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Енглески језик и књижевност, на Одсеку за филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Марко Тривуновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хармоника, на Одсеку за музичке уметности Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,80.

Соња Живковић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам, на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,71.