Студенти Универзитета у Крагујевцу добитници стипендија за 2017. годину

ОДЛУКА

Ненад Јованчић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Воћарство и виноградарство на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 8,80.

Драгана Зорић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Пословна економија и менаџмент – модул Рачуноводство и пословне финансије на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,96.

Наталија Алексић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Стефан Китановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство – модул Пројектовање у машиноградњи на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,35. 

Дејан Радовановић, студент VI године интегрисаних академских студија, студијски програм Медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,91.

Срђан Дивац, студент IV године основних академских студија, студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Дијана Златановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 8,83.

Никола Милосављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право – општи смер на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Тијана Ристовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Информатика на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,97.

Данијела Војиновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,83.

Ања Ђеровски, студент IV године основних академских студија, студијски програм Француски језик и књижевност на Одсеку за филологију Филолошко-уметничког факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,81.

Милица Миловић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Музика у медијима на Одсеку за музичке уметности Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,70.

Сара Радојевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,92.