СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА

Маријана (Горан) Дугалић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа агрономија, на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,47;

Милена (Ненад) Мијатовић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Пословна економија и менаџмент, на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10;

Наташа (Милоје) Радовић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Основне академске студије права, на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,96;

Теодора (Небојша) Трифуновић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,85;

Тања (Миодраг) Чолић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ, на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,88;

Маја (Славољуб) Вељовић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,87;

Тијана (Горица) Сеничић,
студент IV године основних академских студија на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 10;

Нина (Југослав) Живановић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Војно-индустријско инжењерство, на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,90;

Тина (Драган) Милојевић,
студент V године Интегрисаних академских студијамедицине, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,56;

Милош (Зоран) Марковић,
студент III године основних академских студија, студијски програм Васпитач у домовима, на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 9,48;

Сара (Мирјана) Поповић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Предузетнички мемаџмент, на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,83;

Љубица (Здравко) Зекић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Српски језик и књижевност, на одсеку за Филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,74;

Сања (Зоран) Донић,
студент IV године основних академских студија, студијски програм Клавир, на Одсеку за музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом 9,95.