СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА

 
Иван (Милован) Вујиновић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа агрономија, на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,70
 
Миљана (Горан) Матовић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа економија, на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00
 
Биљана (Жарко) Гавриловић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Основне академске студије права, на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00
 
Марија (Радослав) Костић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,69
 
Маријана (Радован) Тресач

студент IV године основних академских студија, студијски програм Васпитач, на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,81
 
Тања (Горан) Миодраговић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 8,98
 
Наташа (Светислав) Ђорђевић

студент IV године основних академских студија на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,75
 
Предраг (Раде) Пантовић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Војноиндустријско инжењерство, на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00
 
Ана (Властимир) Пејчић

студент V године Интегрисаних академских студија фармације, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,98
 
Александра (Небојша) Филиповић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ, на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 9,93
 
Стојан (Милован) Савковић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Мехатроника, на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,82
 
Тијана (Живорад) Милутиновић

студент IV године основних академских студија, студијски програм Енглески језик и књижевност, на одсеку за Филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,77
   
Мина (Мирко) Баклижа

студент IV године основних академских студија, студијски програм Графички дизајн, на одсеку за Примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом 10,00