СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

ОДЛУКА
ДОПУНА ОДЛУКЕ

 
Горан Драшковић

студент IV године основних академских студија Агрономског факултета у Чачку, просечна оцена у току студија 9,29.
 
Тијана Димовић

студент IV године основних академских студија Економског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00.
 
Ненад Славујац

студент IV године основних академских студија Економског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00.
 
Смиљана Ђоровић

студент III године основних академских студија Факултета инжињерских наука у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00.
 
Јанко Митић

студент III године основних академских студија Факултета инжињерских наука у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00
 
Валентина Опанчина

студент VI године интегрисаних академских студија Медицине на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9.80.
 
Драгана Спасић

студент IV године основних академских студија Правног факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,67.
 
Снежана Савић

студент IV године основних академских студија Факултета педагошких наука у Јагодини, просечна оцена у току студија 9.05
 
Милош Симић

студент IV године основних академских студија Природно-математичког факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00.
 
Марина Фуртула

студент IV године основних академских студија Учитељског факултета у Ужицу, просечна оцена у току студија 9,12.
 
Небојша Аћимовић

студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,94.
 
Александра Миладиновић

студент IV године основних академских студија Филолошко-уметничког факултета факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,68.