СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОДЛУКА

 
Борис Рилак

студент IV године Агрономског факултета у Чачку, просечна оцена у току студија 9,46.
 
Стефан Сретеновић

студент IV године Економског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,75.
 
Александра Вуловић

студент III године Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00..
 
Драгана Вукајловић

студент III године Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, просечна оцена у току студија 9,41.
 
Жељко Тодоровић

студент VI године Факултета медицинских наука у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,91.
 
Томислав Тодоровић

студент IV године Правног факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9.79.
 
Сања Милојковић

студент IV године Факултета педагошких наука у Јагодини, просечна оцена у току студија 9,24.
 
Јелена Тошовић

студент IV године Природно-математичког факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9.93
 
Ненад Пантелић

студент III године Факултета техничких наука у Чачку, просечна оцена у току студија 9,62.
 
Јасмина Аћимовић

студент IV године Учитељског факултета у Ужицу, просечна оцена у току студија 9,51.
 
Катарина Милић

студент IV године Филолошко-уметничког факултета факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,87.
 
Љиљана Кочовић

студент IV године Филолошко-уметничког факултета факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,93.