СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

 
Марија Стефановић

студент IV године Агрономског факултета у Чачку, просечна оцена у току студија 8,80
 
Данијела Кнежевић

студент IV године Економског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,58
 
Тијана Ђукић

студент IV године Машинског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 10,00
 
Бојан Стојановић

студент III године Медицинског факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,76
 
Сандра Петровић

студент VI године Педагошког факултета у Јагодини, просечна оцена у току студија 8,67
 
Ивана Глишић

студент IV године Правног факултета у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,91
 
Мирјана Ђуровић

студент IV године Хемије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, просечна оцена у току студија 9,71
 
Марина Ђоковић

студент IV године Техничког факултета у Чачку, просечна оцена у току студија 9,30
 
Душица Дробњак

студент IV године Учитељског факултета у Ужицу, просечна оцена у току студија 9,10
 
Љиљана Кацаров

студент IV године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Одсеку за филологију, просечна оцена у току студија 9,85
   
Маја Радивојевић

студент IV године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Одсеку за музичку уметност, просечна оцена у току студија 9,88