СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДОБИТНИЦИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

 
Катаринa Живковић

рођенa 22. 07. 1986. године у Крагујевцу, студент I године дипломских академских студија-мастер на Машинском факултету у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија износи 9,87
 
Катаринa Брашовановић

рођенa 01. 07. 1986. године у Ужицу, студент IV године Агрономског факултета у Чачку, чија просечна оцена у току студија износи 9,32
 
Миркo Костић

рођен 21. 05. 1986. у Чачку, студент IV године Економског факултета у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија 9.00
 
Маркo Николић

рођен 08. 04. 1986. године у Краљеву, студент I године дипломских академских студија - мастер Машинског факултета у Краљеву, чија просечна оцена у току студија износи 9,07
 
Бојан Стојановић

рођен 01. 01. 1986. године у Призрену, студент V године Медицинског факултета у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија износи 9,71
 
Сањa Станковић

рођенa 15. 06. 1986. године у Нишу, студент IV године Педагошког факултета у Јагодини, чија просечна оцена у току студија износи 9,08
 
Даркo Тасић

рођен 14. 02. 1986. године у Ћуприји, студент IV године Правног факултета у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија износи 8,80
 
Горданa Милутиновић

рођенa 13. 05. 1986. године у Крагујевцу, студент IV године Физике на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија износи 9,53
 
Милицa Нешковић

рођенa 02. 11. 1986. године у Чачку, студент IV године Техничког факултета у Чачку, чија просечна оцена у току студија износи 9,18
 
Јеленa Ивановић

рођенa 18. 10. 1986. године у Чачку, студент IV године Учитељског факултета у Ужицу, чија просечна оцена у току студија износи 9,41
   
Данкo Камчевски

рођен 01. 12. 1986. године у Крагујевцу, студент IV године на Одсеку за филологију, студијска група за Енглески језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, чија просечна оцена у току студија износи 9,50