Izbori nastavnika i saradnika
Pravni fakultet, Kragujevac

ARHIVA


Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 27.05.2020. Datum 
Uža naučna oblast: Građanskopravna 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 27.05.2020. Datum 
Uža naučna oblast: Međunarodnoprivatnopravna 

Tema Izbor u zvanje redovni profesor  Datum 22.05.2020. Datum 
Uža naučna oblast: Rimsko pravo