Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu osnovan je 2007. godine na inicijativu Fondacije prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje, koju je podržao Univerzitet u Kragujevcu.

Uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu u realizovanju njihovog karijernog plana, odnosno da im tokom studija pomogne u sticanju relevantnog iskustva i znanja i veština koje će im biti od značaja za dalje usavršavanje i pri zapošljavanju, kao i da ih poveže sa poslovnom zajednicom i pripremi ih za uspešan izlazak na tržište rada nakon diplomiranja.

Centar je osmišljen kao studentski servis koji korisnicima svojih usluga pruža informacije o mogućnostima za usavršavanje i/ili sticanje relevantnog iskustva tokom studija, mogućnostima za mobilnost i nastavak školovanja i usavršavanje u zemlji i inostranstvu, kao i da im pruži podršku prilikom izlaska na tržište rada nakon diplomiranja.

Centar svojim programom usluga, kroz radionice i kurseve, nastoji da pruži podršku studentima u razvoju onih znanja i veština koje su im danas na tržištu rada neophodne.

Pružajući relevantne informacije o mogućnostima za sticanje praktičnog iskustva, stručno usavršavanje i usavršavanje u domenu formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i kroz dobru saradnju sa poslodavcima, Centar pruža priliku studentima i diplomcima da kroz programe praksi steknu relevantno iskustvo, da upoznaju poslovno okruženje i na taj način im pomogne da se što bolje predstave poslovnom svetu i što uspešnije zakorače na tržište rada.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti, diplomci, nastavni i nenastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu, kao i poslodavci i drugi predstavnici poslovne i akademske zajednice.


Dragi studenti,

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je tu da vas informiše o:
    • Mogućnostima za mobilnost – studentskim razmenama, nastavku studija i usavršavanju u inostranstvu,
    • Mogućnostima za usavršavanje - seminarima, kursevima i radionicama,
    • Mogućnostima za sticanje relevantnog iskustva - mogućnostima za praksu/posao.

CzRK je tu da vas savetuje – da napišete dobar CV, motivaciono i propratno pismo, pripremite se za intervju sa poslodavcem i naučite što više o soft skills veštinama potrebnim na tržištu rada. Uvek možete zakazati individualno ili grupno savtovanje i doći u CzRK onda kada vam je to najpotrebnije.

Za vas oragnizujemo:
sajmove stipendija,
kurseve jezika,
prakse,
radionice i prezentacije,
predstavljanje zanimanja, programa i prezentacije kompanija.

 

Možete nam poslati E-mejl na: razvojkarijere@kg.ac.rs

Možete nas kontaktirati putem telefona na: 034/300-425

Možete nas pronaći na Fejsbuku


Predrag Vukomanović

profesor engleskog jezika

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - saradnik za promociju mobilnosti
Erazmus+ administrativni koordinator

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2022. godine.

predrag.vukomanovic@kg.ac.rs

Milica Spasojević

profesor nemačkog jezika

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - saradnik za promociju mobilnosti
Erazmus+ administrativni koordinator

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2010. godine.

milica.spasojevic@kg.ac.rs

Sanja Jovanović


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2021. godine.

sanja.jovanovic@kg.ac.rs

Nikola Šipić

master filolog anglista

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2022. godine.

nikola.sipic@kg.ac.rs

Milena Mijailović Janković

master filolog srbista

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije
i studentska pitanja

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Obezbeđuje studentima i diplomcima informacije o dostupnim mogućnostima za mobilnost i usavršavanje u zemlji i inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije; pruža podršku studentima i diplomcima u vezi sa mobilnošću, kao i podršku u sticanju znanja i veština neophodnih za izlazak na tržište rada.
U Centru radi od 2013. godine.

milena.mijailovic@kg.ac.rs

Bojana Gerun Đokić

master filolog srbista

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije
i studentska pitanja

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Obezbeđuje studentima i diplomcima informacije o dostupnim mogućnostima za mobilnost i usavršavanje u zemlji i inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije; pruža podršku studentima i diplomcima u vezi sa mobilnošću, kao i podršku u sticanju znanja i veština neophodnih za izlazak na tržište rada.
U Centru radi od 2019. godine.

bojana.gerun@kg.ac.rs


Kontakt i lokacija:
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića b.b, 34000 Kragujevac, Srbija
                zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), II sprat
Rad sa studentima: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova
Kontakt telefon: +381 (0)34 300 425
Faks +381 (0)34 370 168
E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs
Internet prezentacija: www.razvojkarijere.kg.ac.rs