Master akademske studije - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

O studijskom programu

Master akademske studije – Informacione tehnologije (u daljem tekstu: MAS IT) traju tri semestra. Obim studija je 90 ESPB.

Nakon završenih MAS IT student stiče akademski naziv „master inženjer informacionih tehnologija“.

Ishodi studijskog programa obezbeđuju studentima: osposobljavanje za uspešno obavljanje poslova koji zahtevaju vladanje različitim oblastima računarstva, poznavanje i sposobnost korišćenja postojećih, kao i razumevanje i razvoj novih informacionih tehnologija, prilagođavanje specifičnim zahtevima različitih oblasti ljudskog delovanja (industrija, poljoprivreda, zdravstvo, državna uprava, prosveta) u kojima će svoja znanja primenjivati, kao i osposobljavanje za dalje stručno i naučno usavršavanje.
Poseban akcenat je na razumevanju i usvajanju naprednih metoda u oblastima: analize podataka, distribuiranog računarstva i interaktivnog računarstva, kao i metoda i veština u oblasti razvoja, testiranja i isporuke softvera i organizacije i upravljanja IT projektima. Studijski program ohrabruje i inovacije i preduzetništvo u oblasti IT kroz izučavanje metodologija u rešavanju realnih problema.


INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku
Broj budžetskih mesta: 15
Broj samofinansirajućih mesta: 20
Visina školarine za samofinansirajuće studente je:
  • za državljane Republike Srbije 100.000 dinara
  • za strane državljane: 3.000 €

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija: SRP | ENG

Izborna nastava na studijskom programu

Study program Book of courses (EN)

Ispitni rokovi

Informaciju o ispitima koje želite da polažete dostavljati na imejl: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.
Raspored predavanja i vežbi

Kompletan raspored predavanja i vežbi i način održavanja nastave:

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.Raspored predmeta

Tabelarni pregled predmeta za oblasti specijalizacije po semestrima i godinama studija:

  I semestar | II semestar | druga godina

RASPORED PREDMETA
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. IT Inovacije i preduzetništvo (MIT101) Obavezni Snežana Nestić
Izborna grupa iz koje student bira 4 predmeta
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Analiza podataka
1. Odabrana poglavlja statistike (MIT102) Izborni Slađana Dimitrijević
2. Uvod u nauku o podacima (MIT103) Izborni Nenad Filipović, Vladimir Milovanović
3. Veštačka inteligencija (MIT104) Izborni Tatjana Stojanović, Zoran Bosnić*
4. Mašinsko učenje (MIT105) Izborni Tijana Geroski, Themis Exarchos*
5. Obrada prirodnih jezika (MIT106) Izborni Tatjana Stojanović, Marko Robnik-Šikonja*
6. Bioinformatika (MIT107) Izborni Nenad Filipović, Velibor Isailović, Themis Exarchos*, Dimitros Fotiadis*
7. Sistemi za podršku odlučivanju (MIT204) Izborni Nenad Filipović, Vesna Ranković, Themis Exarchos*
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Distribuirano računarstvo
1. Internet stvari (MIT110) Izborni Vladimir Cvjetković, Dimitrios Fotiadis*
2. DATAFLOW računari i njihova primena (MIT210) Izborni Nenad Filipović, Veljko Milutinović
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Interaktivno računarstvo
1. 3D računarska grafika (MIT113) Izborni Boban Stojanović, Adrian Đura**
2. Programiranje mobilnih aplikacija (MIT114) Izborni Nenad Grujović, Vukašin Slavković
3. Projektovanje korisničkog doživljaja (MIT215) Izborni Ana Kaplarević-Mališić, Tatjana Atanasijević**
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Organizacija i upravljanje projektima
1. Elektronska trgovina (MIT108) Izborni Zoran Kalinić
2. Upravljanje IT projektima (MIT109) Izborni Nenad Stefanović
3. Upravljanje kvalitetom softvera (MIT209) Izborni Marija Blagojević
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Engleski jezik u IT (MIT201) Obavezni Neda Vidanović Miletić
Izborna grupa iz koje student bira 4 predmeta
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Analiza podataka
1. Web majning (MIT111) Izborni Marija Blagojević
2. Duboko učenje (MIT202) Izborni Branko Arsić, Miloš Radović**
3. Biološki inspirisano računarstvo (MIT203) Izborni Nenad Filipović, Velibor Isailović
4. Inteligentni informacioni sistemi (MIT205) Izborni Nenad Stefanović, Vladimir Ranković
5. Obrada slika (MIT206) Izborni Nenad Filipović, Gordana Jovičić
6. Analiza multimedijalnih podataka (MIT208) Izborni Vladimir Mladenović
7. Zaštita računarskih sistema (MIT212) Izborni Marjan Milošević, Srđan Atanasijević**
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Distribuirano računarstvo
1. Računarstvo u oblaku (MIT211) Izborni Miloš Ivanović, Zlatan Car*, Nikola Vujić**
2. Obrada velikih količina podataka (MIT112) Izborni Ana Kaplarević-Mališić, Dimitrios Fotiadis*
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Interaktivno računarstvo
1. Interakcija čovek-računar (MIT213) Izborni Đorđe Damnjanović, Tatjana Atanasijević**
2. Sistemi virtualne realnosti (MIT214) Izborni Nenad Filipović, Velibor Isailović
OBLAST SPECIJALIZACIJE: Organizacija i upravljanje projektima
1. Softversko inženjerstvo (MIT207) Izborni Boban Stojanović, Vladan Atanasijević**
D R U G A  G O D I N A  (Z A V R Š N A  G O D I N A)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Studijski istraživački rad (MIT301) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu
2. Stručna praksa (MIT302) Obavezni /
3. Master rad (MIT303) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu

Legenda: * Gostujući profesor  ** Predavač iz privrede