Akcije studenata

Vannastavne aktivnosti studenata u pogledu društvene odgovornosti, kulture, ekologije i humanitarnog rada po obimu nas izdvajaju od ostalih Univerzitetskoh centara.

Neke od naših akcija su:

„Ja sam donor, a ti?“ Univerzitet u Kragujevcu je prva visokoškolska ustanova u Srbiji koja je pokrenula i započela akciju potpisivanja donorskih kartica. Na Univerzitetu u Kragujevcu je u jednom danu potpisano 120 donorskih kartica što predstavlja svojevrstan rekord. Više o ovome možete pogledati ovde

„10 za Srbiju“ i „Bitka za bebe“: U martu 2012.godine smo podržali akcije „10 za Srbiju“ i „Bitka za bebe“. Obe akcije su uspešno sprovedene. Akcija „10 za Srbiju“ predstavlja jednu od najmasovnijih akcija u borbi studenata za svoja prava i reformu visokog obrazaovanja. Više o ovome možete pogledati ovde

„Dani Kulture 3“, april 2015. godine

Manifestacija koju treću godinu zaredom organizuju studenti Filološko-umetničkog fakulteta, nastala je radi kreativnog izražavanja studenata putem prezentovanja jezika koji studiraju, kulture te nacije, muzike, poezije i književnih dela. Ove godine, kragujevačkoj publici predstavili su se studenti srbistike, anglistike, romanistike, germanistike, hispanistike, italijanistike, kao i studenti sa odseka muzičke i primenjene umetnosti.

Koncert studenata sa Odseka za muzičku umetnost

Predstava studenata Katedre za nemački jezik i književnost:


Mešavina muzike, pokreta, glasa, a naročito kreativnosti i improvizacije delo je članova Akademskog pozorišta studenata germanistike koji su, vođeni metodama pozorišne pedagogije, ove godine povodom „Dana kulture 3“ pripremili komad po drami nemačkog pisca Volfganga Borherta „Pred vratima“.

Predstava studenata Katedre za španski jezik i hispanske književnosti:
„¡Hispanizuj se! ...jer se ove godine proslavlja 400 godina od objavljivanja drugog dela romana „Don Kihot“ Migela de Servantesa.“