Vesti - za izabrani datum


Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Institut za noviju istoriju Srbije iz Beograda organizuju promociju zbornika Osamdeset godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja Kragujevca: novi pomaci ili revizije istorije, koja će se održati 15. aprila u 13.00 sati u Narodnom muzeju u Čačku.

opširnije

opširnije

Program za razmenu znanja (Know-how Exchange Programme KEP) je mehanizam za podršku projektima i programima koji se fokusiraju na razmenu znanja i dobrih praksi iz EU zemalja u CEI zemlje van EU. Kofinansiranjem projekata za izgradnju kapaciteta i tehničku podršku, KEP nudi bespovratna sredstva institucijama koje žele da podele svoja iskustva sa partnerima van EU kako bi izgradili svoj put u skladu sa standardima i politikama Evropske unije.

opširnije