Vesti - za izabrani datum


U ponedeljak, 29. marta 2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, održana je sednica Stambene komisije, na kojoj su razmatrane prispele prijave na raspisane javne konkurse za davanje u zakup stanova mladim istraživačima i umetnicima Univerziteta u Kragujevcu.

opširnije