Vesti - za izabrani datum


Studentska konferencija univerziteta Srbije organizuje humanitarnu akciju Studenti za decu Kosmeta koja podrazumeva niz akcija u cilju sakupljanja slatkiša i slaniša od kojih će biti napravljeni novogodišnji paketići za decu sa Kosova i Metohije.

opširnije

Uvođenje inovacija i digitalizacije u turističkom sektoru ima za cilj da razvije i uspostavi transnacionalne šeme i šeme podrške kroz uspostavljanje ekosistema za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rešenja pametnog turizma od strane MSP u turističkom ekosistemu.

opširnije

Tokom decembra 2020, IPR Helpdesk organizuje niz besplatnih online radionica usmerenih na Horizont 2020 projekte, sa posebnim osvrtom na pitanja intelektualne svojine, imajući u vidu istraživački karakter većine projekata

opširnije

Program velikih istraživačkih grantova za obrazovanje podržava obrazovne istraživačke projekte koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, i obuhvatiti širok spektar tema i disciplina koje inovativno istražuju pitanja od centralnog značaja za obrazovanje.

opširnije