Вести - за изабрани датум


Пољска академија наука додељује индивидуалне стипендије за истраживање у оквиру PASIFIC програма (Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity).

опширније

опширније

опширније

Спенсер фондација је покренула програм Racial Equity Special Research Grants за подршку истраживачким пројектима који се баве питањима расне неједнакости у образовању. Програм финансира пројекте који доприносе продубљивању разумевања и стварању нових облика „правичног“ образовања.

опширније