Vesti - za izabrani datum


opširnije

Program AI for Accessibility omogućava pristup naprednim računarskim resursima u Microsoft Azure cloud-u za pojedince i organizacije koji rade na osnaživanju osoba sa invaliditetom širom sveta. Program AI for Accessibility dodeljuje grantove projektima koji se nadovezuju na nedavna dostignuća u Microsoft-ovim kognitivnim uslugama i mašinskom učenju za razvoj pristupačnih i inteligentnih rešenja AI u bilo kojem od tri fokusna područja: zapošljavanje, svakodnevni život i komunikacija.

opširnije