Vesti - za izabrani datum


HPC-Europa3 transnacionalni pristupni program finansira istraživačke posete naučnika u bilo kojoj disciplini koja može da koristi računare visokih performansi (High Performance Computing - HPC). U okviru programa, mogu se realizovati posete istraživačkim institutima u Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Španiji ili Velikoj Britaniji.

opširnije