Vesti - za izabrani datum


Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Narodni muzej Kragujevac organizuju izložbu AKADEMIK MIHAILO GAVRILOVIĆ: istoričar, arhivist i diplomata.

opširnije

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

opširnije

Program za razvoj veštačke inteligencije, čiji je ukupan budžet 2.400.000 evra realizuje se u okviru dva potprograma, jedan namenjen osnovnim, a drugi primenjenim istraživanjima iz oblasti veštačke inteligencije.

opširnije

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučno-istraživačkim organizacijama razvoj saradnje sa srpskom dijasporom i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore i podršku zajedničkim aktivnostima.

opširnije