Vesti - za izabrani datum


Razvoj digitalne transformacije zdravstva pruža veliku priliku za postizanje značajnih promena u zdravstvenoj nezi. Inovativna rešenja koja se odnose na digitalne alate mogu da poboljšaju negu, međutim, malo je verovatno da će tehnička inovacija postići očekivana poboljšanja ako nije praćena podržavajućim organizacionim inovacijama. S obzirom na složenost i razlike između zdravstvenih sistema, potrebna su međunarodna uporedna sistemska istraživanja kako bi se bolje razumeli faktori koji utiču na uspešno uvođenje, upotrebu i održivost inovativnih rešenja.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren ka razvoju i testiranju AI alata za predviđanje, dijagnostiku i lečenje bolesti Artificial Intelligence for Health Imaging (DT-TDS-05-2020).

opširnije