Vesti - za izabrani datum


opširnije

U okviru realizacije TEMPUS projekta TEMPUS – JPCR "Master programe in Applied Statistics – MAS" na Fakultetu tehničkih nauka, biće realizovani seminari iz programa: Celoživotno obrazovanje u primenjenoj statistici (Life Long Learning programs in applied statistics).

opširnije