Проф. др Владимир Јуришић: „Значај НК ћелија у канцеру“, 14. децембрa у 18 сати

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у четвртак, 14. децембра 2023. у 18 сати, у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, проф. др Владимир Јуришић, Факултет медицинских наука, одржаће предавање "Значај НК ћелија (NK cells) у канцеру".

Др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одржаће предавање на којем ће представити резултате својих истраживања из текста „Significance od NK Cell in cancer“,  који је објављен у зборнику „Handbook of Cancer and Immunology“, у издању реномиране издавачке куће  Springer Nature, 2003. године.

Предавање је акредитовало Српско лекарско друштво за лекаре, фармацеуте,  стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре са 2 КМЕ бода.

Апстракт предавања:

Ћелије природне убице (НК ћелије) су субпопулација урођених лимфоидних ћелија са јединственом и важном улогом у контроли раста тумора и метастазирања. НК ћелије стално привлаче истраживачки интерес, упркос чињеници да њихово почетно знање о способности лизе туморских ћелија које није посредовано молекулама главног комплекса хистокомпатибилности. НК ћелије су најпре биле описане као велики гранулисани лимфоцити да би се касније објаснила њихова функција на основу имунофенотипских маркера на површини ћелије које су умногоме повезане са улогом у деструкцији тумора. НК ћелије су имунофенотипски окарактерисане као CD3-CD56+CD16+ ћелије a касније је показано да имаји идруге маркере од значаја. За разлику од Т ћелија, верује се да је њихова активација у великој мери одређена равнотежом између специфичних инхибиторних и активационих рецептора који постоје на њиховој површини.  Након активације, ћелије стичу способност да лизирају тумор секреторним механизмом; производњом неколико цитокина, гранзима и перфорина, као и другим несекреторним механизмима који затим индукују апоптозу у циљним ћелијама.  Дисфункција НК ћелија током прогресије развоја тумора огледа се у смањењу литичке способности и смањеној продукцији интраћелијских медијатора. Многи цитокини имају способност да потенцирају активност НК, док многи други углавном проинфламаторни доводе до њихове инхибиције. Испитивање НК ћелија и њихово одређивање су важни током праћења терапије у свакодневном клиничком раду. Поред тога, могућности ћелијске терапије и принципи имуномодулације, који су недавно детаљно истражени, дају велику наду за имунотерапију тумора коришћењем ове специјалне популације ћелија.