Предaвање проф. др Владимира Јуришића, имунолога

Др Владимир Јуришић, редован професор Факултета медицинских наука, одржаће предавање 28. марта 2023. године, у 18 сати, на Универзитету у Крагујевцу.

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организује предавање проф. др Владимира Јуришића под називом Мултиомикс принципи анализе цитокина у хемато имунологији (Multiomics cytokine analysis in Hemato-immunology).

Др Владимир Јуришић, редован професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу, током дуже од три деценије бављења научноистраживачким радом, дао је изузетан  допринос промоцији науке и универзитета из Србије у међународној истраживачкој заједници, као и допринос у едукацији студената и представљању научних радова који се баве основним истраживањима у онкологији и клиничкој имунологији. Добитник је Светосавске награде за 2020. годину за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања и развој научних достигнућа у Републици Србији, које додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а Универизитет у Крагуевцу му је доделио Светосавску награду за изузетна постигнућа, 2021. године.  

Проф. др Владимир Јуришић ће на предавању изнети најновије резултате својих научних истраживања која су објављена у водећим међународним часописима и монографијама. Радови аутора су цитирани преко 3600 пута, према релевантним базама података.