Стипендије за докторанте

Министарство просвете, науке и технолошког развоја додељује стипендије студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија.

Студенти докторских студија биће укључени у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:

 • физика (до 5 стипендијa);
 • хемија (до 15 стипендија);
 • биологија (до 15 стипендија);
 • математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);
 • медицина (до 23 стипендије, од тога до 5 стипендија у области стоматологије);
 • геонауке и астрономија (до 6 стипендија);
 • друштвене науке (до 25 стипендија);
 • историја, археологија, етнологија и уметност (до 9 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историје и до 2 стипендије у области уметности, с тим што кандидати са завршеним факултетом из области уметности могу искључиво конкурисати за стипендију у области уметности);
 • језик и књижевност (до 8 стипендија);
 • машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);
 • електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 15 стипендија);
 • саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 12 стипендија, свака област до 4 стипендије);
 • материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);
 • енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);
 • биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);
 • уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

 • рођен је 1995. године или касније;
 • држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • незапослено је лице;
 • на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 из свих научних области;
 • не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.

 

Конкурс је отворен до 26. 1. 2022. године.

Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије најкасније до краја априла 2022. године.

Више информација можете погледати овде.