Отворен позив за треће стране у оквиру пројекта SMART4ALL

SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

Позив: SMART4ALL First Open Call Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTE)

Циљ пројекта: SMART4ALL доноси нову парадигму за откривање „скривеног иновационог блага“ - углавном из географских подручја која су недовољно заступљена у европским фондовима - и помоћ у проналажењу пута на тржиште путем нових, иновативних комерцијалних производа. Као део своје стратегије, пројекат ће развити и одржавати активну мрежу дигиталних иновационих хабова широм Централне, Јужне и Источне Европе за подршку академским институцијама, малим и средњим предузећима и мало већим компанијама које улазе у еру дигитализације.

Буџет позива: 320.000 евра

Буџет пројекта: до 80.000 евра

Састав конзорцијума: три ентитета из најмање две земље које испуњавају услове учешћа

Трајање пројекта: до 12 месеци

Рок за пријаву: 1. март 2021.

Корисни линкови:

Званична страница пројекта

Open Call