Универзитет у Крагујевцу расписује КОНКУРС за пријем сарадника

Универзитет у Крагујевцу расписује КОНКУРС за пријем сарадника у Канцеларији за међународне пројекте на одређено време.

Опис посла:

- редовно праћење позива за пројекте из међународних фондова

- припрема, превод и објављивање позива

- писање предлога пројеката

- активно праћење пројеката који се реализују у оквиру институције

- успостављање сарадње и комуникације са партнерима у земљи и иностранству

- припрема и подношење извештаја о реализованим пројектним активностима

- пружање подршке сарадницима и наставницима Универзитета у процесу аплицирања/реализације пројеката

 

Квалификације:

Обавезне:

- Завршене основне студије (минимум 240 ЕСПБ) са просеком најмање 8.00

- Знање енглеског језика на нивоу Б2-Ц1

- Напредно коришћење пакета Microsoft Office

Пожељне:

- Претходно искуство у раду на пројектима

- Завршене мастер студије

- Знање још једног страног језика.

 

Заинтересовани кандидати могу послати биографију и мотивационо писмо на и-мејл адресу: unikg@kg.ac.rs

Рок за пријаву на конкурс је 15.1.2021. године.