Стипендије Хунгарикум програма Владе Мађарске за академску 2021/22. годину

У оквиру Хунгарикум програма стипендија Владе Мађарске доступне су стипендије за основне, мастер и докторске студије, one-tier master’s програме који покривају ниво основних и мастер студија, као и стипендије за non-degree програме (припремне курсеве мађарског језика и специјализације).

Рок за пријаву: 15. јануар 2021.

Пропозиције конкурса за стипендије за основне и мастер студије, one-tier master’s програме и non-degree програме можете погледати овде.

Пропозиције конкурса за стипендије за докторске студије можете погледати овде.

Стипендијом је покривено изузеће од плаћања трошкова школарине, месечна стипендија на конто трошкова живота у Мађарској (око 120 евра за основне, мастер студије, one-tier master’s програме и non-degree програме; 390 евра у 1. кварталу, односно 500 евра у 2. кварталу докторских студија), бесплатан смештај у студентском дому или додатак на кото трошкова смештаја и здравствено осигурање.  

Више информација о овом програму стипендија можете наћи овде.

Онлајн систем за пријаву и преглед доступних студијских програма и институција можете наћи овде.

Контакт особа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја је Јелена Пажун (jelena.pazun@mpn.gov.rs).

Текст конкурса на сајту Министарства можете погледати овде.