АКТУЕЛНО:

Отворен позив у оквиру УНДП програма - Изазов за иновације: смањење загађења ваздуха у Србији и побољшање квалитета ваздуха

УНДП Србија, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и СЗО, позива правна лица да предложе иновативне начине производње или набавке иновативних производа, технолошких решења и нових ланаца вредности везаних за решавање проблема загађења ваздуха и његовог неповољног утицаја на развој и физичко и ментално здравље људи.

Изложеност загађењу ваздуха има озбиљне негативне последице на људско здравље, дужину и квалитет живота. Подаци Агенције за заштиту животне средине Србије показују да нивои загађења ваздуха премашују граничне вредности у већем броју градова/општина, укључујући: Ваљево, Ужице, Смедерево, Београд, Панчево, Косјерић, Крагујевац, Краљево, Бор, Нови Сад, Сремску Митровицу, Суботицу. Деца и млади су посебно осетљиви на ефекте загађења ваздуха. Загађење ваздуха угрожава њихов развој и физичко и ментално здравље. С друге стране, смањење загађења ваздуха доноси мерљиве користи.

Да би допринео побољшању квалитета ваздуха који сви удишемо, УНДП Србија, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и СЗО, позива правна лица да предложе иновативне начине производње или набавке иновативних производа, технолошких решења и нових ланаца вредности везаних за следеће категорије:

  • Индивидуална ложишта унапређена у смислу смањене емисије загађујућих материја, ефикаснијег коришћења енергената, мултифунционалности, итд;
  • Уређаји, софтвери или методе за праћење квалитета ваздуха, обраду и дистрибуцију података;
  • Изузетно иновативни и ефикасни уређаји за пречишћавање ваздуха (индивидуално или колективно);
  • Опрема или унапређени процеси који доприносе смањењу загађења ваздуха у следећим секторима: саобраћај, пољопривреда, индустрија, комуналне делатности (комунална хигијена јавних простора, управљање отпадом итд.);
  • Решења усредсређена на ублажавање/смањење утицаја загађења ваздуха на децу. Ова категорија прихвата и индивидуалне пријаве и посебно је намењена младима, студентима и приватном сектору. Решења предложена у овој категорији (бр. 5) морају бити усклађена са принципима дигиталног развоја (https://digitalprinciples.org) које је усвојио УНИЦЕФ, укључујући принципе отвореног кода (ово се не односи на остале категорије бр. 1-4).

Изабраним предлозима, у зависности од расположивог финансирања, могу бити понуђени:

  1. Награда за иновацију, за посебно добро промишљену и зрелу пројектну идеју;
  2. Техничка помоћ за развијање добре идеје и проналажење финансирања на финансијском тржишту или тржишту капитала;
  3. Капитално суфинансирање, за изузетно добро осмишљене и припремљене идеје, које захтевају минимално ангажовање УНДП-а и које су ослобођене финансијског, еколошког или регулаторног ризика.

Поред тога, УНДП, уз подршку СЗО и УНИЦЕФ, пружаће смернице и помоћ за даљи развој одабраних предлога, по потреби, и промовисаће резултате пројекта као примере добре праксе.

Предстојећи рокови су:

  • За рану пријаву: 20. октобар 2020.
  • За 2. фазу: 20. новембар 2020.

Пун текст позива на енглеском језику можете преузети овде, а формулар за пријављивање овде.

 

Преузето са званичне интернет странице УНДП-а