Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Сва подручја европског Зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају активну подршку грађана у свим фазама транзиције. Изводљива решења, прихваћена и усвојена у широј популацији, могу се наћи само активним учешћем свих заинтересованих. Ово је посебно случај са сложеним питањима као што су јаз између руралног и урбаног подручја, ставови о биоекономији, управљање водама, избор извора енергије итд. Таква питања могу се најбоље решавати кроз процесе у које су укључени грађани из различитих сегмената друштва у улози социјалних иноватора и то током читавог животног циклуса иновација.

Позив: LC-GD-10-1-2020

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. године

Тема: Овај позив има за циљ да успостави транснационалне мреже стручњака, истраживача, експерата и релевантних организација цивилног друштва специјализованих за демократију и грађанско учешће широм Европе, који ће размењивати добре праксе, алате и ресурсе како би постигли зелени договор, како на нивоу локалних заједница, тако и на ширем нивоу.

Буџет позива за 2020. годину: 10 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Минимум услова за конзорцијум: најмање три институције из три различите земље чланице ЕУ или придружене земље

Корисни линкови: