Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва о променама у понашању, социјалним и културним променама како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе заједнички применили резултате у приоритетним областима.

Позив: LC-GD-10-2-2020

Рок за пријаву: 26. јануар 2021. године

Тема Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва, како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе, и заједнички применили резултате у приоритетним областима.

Буџет позива за  2020. годину: 10 милиона ЕУ

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Минимум услова за конзорцијум: најмање три правна лица из три различите земље чланице ЕУ или придружене земље

Корисни линкови: